Villkor

Pemco Energi AB – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ONLINE STORE

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa villkor ( ”Villkor”) gäller för din beställning av produkter ( ”Produkter”) från Pemco Energy AB:s onlinebutik för leverans i Norge och Sverige.
1.2 Följande villkor är tillämpliga för alla inköp. Genom att godkänna Pemco Energi AB:s allmänna villkor för onlinebutik innan beställningen skickas, accepterar du dessa villkor.
1.3 Pemco Energi AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan förvarning. En sådan förändring kommer dock inte att ha någon effekt på order som lades innan de ändrade villkoren publiceras på webbsidan.
1.4 För användarvillkoren på hemsidan samt integritet, besök villkoren för användning av Pemco Energys hemsida.
1.5 Om du har frågor eller kommentarer angående villkoren, meddelande om tillbakadragande, annullering, retur och återbetalning, kontakta:
Pemco Energi AB, Krokstad Tegelbruket, 66.941 Säffle
E-post: order@pemco.se
Tel. 46 533 10 191

2. REGISTRERING AV ORDER
2.1 En order registreras genom att fylla i formuläret på hemsidan.
2.2 Samtliga produkter levereras i mån av tillgång. Vi kontaktar dig via e-post eller telefon så snart som möjligt för att informera dig om den beställda produkten inte är tillgänglig.
2.3 Vi försöker hålla en hög kvalitet på bilderna som publiceras på webbplatsen, men observera att den beställda produkten kan skilja sig i färg och design från foto på webbplatsen.
2.4 Vi förbehåller oss stavfel och fel i prissättningen. Du som kund kommer sedan att informeras via telefon / e-post och online-beställning kan annulleras.
2.5 Om du har gett oss en giltig e-postadress, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt för att bekräfta din bokning och bekräfta dina uppgifter. I samband med detta får du ett unikt ordernummer, som kommer att användas i all kommunikation med Pemco Energi AB.

3. LEVERANS
3.1 De beställda produkterna kommer att levereras i sin ursprungliga utformning. Pemco Energi AB förbehåller sig rätten att göra smärre tekniska ändringar som inte påverkar produktens funktionalitet.
3.2 Produkter som är märkta som ”i lager” kommer normalt att levereras inom 7 arbetsdagar och produkter märkta ”slut” kommer i allmänhet att levereras inom 21 dagar. Om produkterna inte är tillgängliga inom den beräknade leveranstiden, kommer vi att låta dig veta.
3.3 Om en produkt inte är tillgänglig i den beställda kvantiteten, kommer vi att informera dig om detta och du kan bestämma om du vill beställa en lägre mängd eller annullera beställningen.
3.4 Pemco Energi AB kan på eget initiativ besluta om delleverans. Om så är fallet, kommer du inte ha några ytterligare kostnader, utan endast betala för en leverans.
3.5 Om leveransen inte är möjlig inom trettio (30) dagar, kan du avbryta beställningen. Skulle betalning har skett, kommer dessa att returneras till oss inom trettio (30) dagar.

4. PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER
4.1 Alla priser är i svenska kronor. Priserna som publiceras på webbplatsen är inklusive. moms, men exklusive eventuella skatter, tullar och frakt, om inte annat anges.
4.2 Skatt, tull och frakt kan variera, och leveransmetod . Dessa kostnader kommer att beräknas separat och anges på hemsidan när du gör din beställning. Den totala kostnaden som anges på beställningsformuläret  är det totala belopp som skall betalas för de beställda produkterna.
4.3 Du samtycker till att ersätta Pemco Energi AB för extra frakt- / hanteringskostnader till följd av din underlåtenhet att acceptera eller samla leverans i enlighet med överenskomna leveransvillkor .

5. BETALNING
5.1 Du kan betala för dina produkter med de aktuella betalningsmetoder som anges på hemsidan.
5.2 Pemco Energi AB erbjuder säker betalning med hjälp av en extern leverantör, och för att vara säker på att du alltid har den högsta nivån av säkerhet, krypteras automatiskt betalningsinformationen när du anger den.
5.3 När du betalar med kreditkort, behöver du kreditkortsuppgifterna när du bokar. Ditt kreditkort kommer att debiteras vid orderbekräftelse .

6. ÅTERKALLELSE, SKADAD OCH / ELLER DEFEKT PRODUKT
Ångerrätt
6.1 Du kan utan att ange något skäl, ångra beställningen, från dagen för mottagandet av orderbekräftelsen upp till 14 dagar från mottagandet av produkten. Ett sådant tillbakadragande skall ske skriftligen (t.ex. brev, fax eller e-post) och att följa tidsfristen är det tillräckligt att sända återkallelse till Pemco Energi AB på adress eller e-post som anges i avsnitt 1.5.
6.2 Om betalning skett, kommer pengarna omgående, senast inom trettio (30) dagar från mottagandet av den returnerade produkten att återbetalas av oss. Vi återbetalar endast belopp avseende kostnaden för själva produkten och inte leveranskostnaden för att returnera produkten till oss, eller fraktkostnad.
6.3 Din rätt att dra tillbaka ordern kan utgå om du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att du har möjlighet att returnera produkten i samma skick som ursprungligt skick. För ångerrätten ska gälla måste produkten vara oanvänd och måste returneras i sin originalförpackning i oskadat skick. Detta gäller inte om skicket på produkten har försämrats till följd av omständigheter som inte kan hänföras till dig själv. I vilket fall som helst, rekommenderar vi alltid att du vidtar lämpliga och rimliga åtgärder för att upprätthålla beskaffenhet och att du ser till att returnera produkten säkert tillbaka till oss.
6.4 Hävningsrätt gäller inte om produkten är förseglad och förseglingen är bruten.
Skadad eller defekt produkt
Förutom att din rätt att återkalla order enligt § § 6.1-6.4 ovan, kan du också utöva vissa åtgärder om du upptäcker att din produkt är skadad eller defekt. Om så är fallet, kontakta oss och följ det förfarande som anges nedan.
6.5 Eventuella skador på produkterna under transporten eller påstådda defekter om produkten skall omedelbart anmälas skriftligt till Pemco Energi AB på adress eller e-post som anges i avsnitt 1.5.
6.6 Andra klagomål eller uppenbara brister i produkten skall anmälas inom trettio (30) dagar efter mottagandet av produkten.
6.7 Om fordran är giltig, i enlighet med Konsumentköpslagen be om korrigering av felet.
6.8 Om vi inte kan rätta till felet på produkten, kan du välja att annullera ordern eller begära prisavdrag.

7. Force Majeure
Om leverans hindras eller fördröjs på grund av omständigheter utanför vår kontroll, har vi rätt att säga upp beställningen. Detta kommer att meddelas via post, e-post eller telefon

9. TILLÄMPLIG LAG
Detta avtal skall regleras av de materiella lagarna i Sverige.

10. Åldersgränsen för inköp via nätbutiken
Den som köper något genom Pemco Energi AB sin webbutik måste vara 18 år eller äldre.

11. Sekretess – Behandling av personuppgifter
I samband med inköp i nätbutiken kommer att efterfrågas personlig information såsom namn, adress, telefonnummer etc.. Dessa uppgifter kommer endast att användas internt i samband med distribution av varor, kundkontakter m.m. Data som samlats in i nätbutiken kommer inte att delas / säljs till tredje part och behandlas och lagras av svensk lag.
Nätbutiken och tillhörande platser samlar in data via ”cookies”. Data som erhållits på detta sätt används för statistiska ändamål såsom att mäta webbplats prestanda m.m. Leverantör av mätverktyg är Google Analytics. Uppgifter som samlats in genom ”Cookies”, samlas in anonymt och används endast av Pemco Energi AB för statistisk ändamål.