Norges 232 fossila kommuner

Hela 232 kommuner eldade med olja under perioden 2012-2014, visar en lista i den norske tidskriften Natur og miljø. Endast sexton kommuner hade noll koldioxidutsläpp från sina byggnader under perioden.

Skolor, vårdhem, rådhus och idrottsanläggningar över hela landet värms fortfarande upp genom att förorena  med oljeeldning. Detta sker trots att nästan alla kommuner har antagit en klimatplan för att minska utsläppen av...

Pemco bygger ännu en pelletsanläggning på Tjörn

För Wallhamn AB på Tjörn, Sveriges tredje största bilhamn specialiserade på fordonslogistik, har energifrågan stått på bolagets agenda under en tid. I samband med att Pemco förra året kom med förlaget att stå för en investering av en pelletsanläggning, och därmed ersätta dagens oljepannor, fick frågan ny fart. Nu är bygget i full gång och anläggningen ska stå klar innan årsskiftet.

Med en hantering av över 215 000...

Saftig miljösatsning i Torsby

När skattesubventionen på fossila bränslen försvinner inom kort blir kostnaderna för oljan betydligt högre. Swed-jam i Torsby, som producerar sylt, marmelad, saft och andra drycker sedan början av 80-talet, började för en tid sedan att fundera på alternativ för att slippa de ökade kostnaderna. Efter diskussioner med Pemco Energi beslutade Swed-jam att konvertera från fossil olja till bioolja.

För Pemco...

Ny anläggning

Kjeller flygbas, Norge

Prefabricerad värmecentral för konvertering av oljeproducerad värme

...

Ny anläggning

Vi kan med stolthet presentera en ny lyckad konvertering från fossil energi till förnybart.

 

Sidor

Förfrågan