Fakta om Bioenergi

Konverter / Bytt varmesystem – fra fossil energi til bioenergi eller fornybar energi

Seksjonen fakta om bioenergi fungerer som en kunnskapsbank, og her vil vi gi en kortfattet forklaring av de viktigste energikildene vi har tilgang til i dag og i fremtiden. Energi er et stort felt, og teknikker for å utvinne elektrisitet og varme er mange. Den teknologiske utviklingen beveger seg stadig fremover, ettersom etterspørselen øker kontinuerlig. Her har vi samlet informasjon som er nyttig for deg som lurer på om du skal konvertere til fornybar energi eller tenker på å bytte fra fossil energi. Vi er her for å hjelpe ditt firma å bytte varmesystem!

Nyttige begrep når du skal konvertere til fornybar energi 

  1. Bioenergi: Ved, pellets, etanol, slam, bioolje og korn er fornybar energi siden bundet kulldioksid i biobrenselet inngår i jordens naturlige kretsløp. 
  2. Geotermisk energi: Energi som ligger lagret under jordskorpen. 
  3. Fossilt brennstoff: Kull, olje, gass og naturgass er begrensede ressurser som bidrar til global oppvarming. 

Bioenergi i Norge

Norge er blant foregangslandene innen miljøvennlig energi og dette kommer av at vi satser stort på bioenergi. Det er først og fremst som varmekilde at vi i Norge bruker bioenergi, siden vi har god tilgang til skogbruk og restproduktene fra dette, og en stor del av biobrenselet kommer fra dette segmentet. Det er også på grunn av en politisk enighet om at bruken av biobrensel skal økes merkbart innen 2020.

Vil du bytte fra fossil energi og er nysgjerrig på fordelene

Funderer du på å bytte ut varmesystemet ditt med fornybar brensel, eller konvertere ditt system fra fossile brennstoff? Da har vi samlet sammen masse nyttig fakta til deg, som vi håper kan være til god hjelp. I menyen til venstre finner du forskjellige spørsmål og artikler vi har publisert til nå. Vi regner med at flere artikler kommer etter hvert som den teknologiske utviklingen får flere til å ville konvertere til fornybar energi og interessen for bioenergi øker.

Pemco Energi hjelper deg å bytte til bioenergi

På Pemco Energi anbefaler vi ofte å bytte til et varmesystem som drives av fornybar brensel, som bioolje eller pellets. For deg som kunde er dette brennstoffet også økonomisk lønnsomt. Har dere spørsmål rundt det å konvertere varmesystem fra fossilt brensel til bioenergi er vi alltid her for å hjelpe dere.

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...