Bioenergi

5 korte fakta om bioenergi

  1. Bioenergi er en fornybar energikilde

  2. Fremstilling av energi fra levende planter kalles bioenergi
  3. Ved, flis, pellets, bioolje, slam, halm er eksempler på biobrensel
  4. Hurtigvoksende skog eller grasvekster som er plantet og høstet for energiformål, kalles energivekster 
  5. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) beskriver bioenergi som den viktigste energikilden i 2050 i Norden 

Hva er bioenergi?

Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser – til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk materiale dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie.

Bioenergi omfatter ved, trepellets, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri og treindustri, men man kan for eksempel også utvinne biodrivstoff fra avfall og dyrefett. Metangass fra biologisk materiale i søppelfyllinger og husdyrgjødsel kan samles opp, renses og brukes til energiformål (biogass).

Hurtigvoksende skog eller grasvekster som er plantet og høstet for energiformål, kalles energivekster (energiskog og energigras). Oljerike jordbruksvekster som raps eller rybs, soya og solsikke kan brukes som råstoff for framstilling av biodrivstoff (metanol eller biodiesel). Sukker- og stivelserike vekster som sukkerrør og mais blir brukt som råstoff i bioetanolproduksjon. Celluloserike vekster og plantedeler blir sett på som råstoff for framtidig bioetanol og biodiesel.

Bioenergi i Norge

Den totale årlige tilveksten av biomasse i Norge er på rundt 425 TWh. Det årlige uttaket av bioenergi i Norge ligger på ca. 18,5 TWh, noe som er ca. 8,5 prosent av den totale energibruken i Norge. Beregninger viser at det nyttbare potensialet – dvs. den mengden som det er teknisk, økonomisk og økologisk forsvarlig å ta ut – kan dobles til 30-35 TWh per år. Bioenergistrategien fra Olje- og energidepartementet fra 2008 legger frem en målsetning om økt utbygging av bioenergi tilsvarende 28 TWh i 2020.

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: søn, 02/19/2017 - 15:41

Oricas høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet av varmeforsyning ble avgjørende da Pemco Energi ble valgt til å levere selskapets nye...

Innleggsdato: søn, 01/22/2017 - 17:44

Pemco Energis pelletsfabrikk i Brumunddal satte produksjonsrekord i 2016.

Innleggsdato: tor, 12/15/2016 - 10:40

(Oslo, 28. november 2016) EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent Enovas vedtak om å investere 138 millioner kroner i utbyggingen av et...

Innleggsdato: man, 11/28/2016 - 12:14

En av Sveriges største kornprodusenter, Swedish Oat Fiber, har inngått avtale med Pemco Energi om levering av miljøvennlig varme....

Innleggsdato: tir, 09/13/2016 - 16:05

Peterson Packaging i Norrköping er en av Skandinavias ledende papir- og emballasjeleverandører, som fra 1.