Pemco Energi etablerar fjärrvärme på Jessheim

Ullensaker kommun har tecknat avtal med Pemco Energi som omfattar etablering av en fjärrvärmeanläggning på platsen för det gamla reningsverket. Den nya centralen kommer att säkerställa produktion av förnybar fjärrvärme till hela Jessheim centrum.

- Avtalet med Ullensaker kommun är ett genombrott för fjärrvärmeutvecklingen i Jessheim, och ett viktigt steg för utbyggare och invånare som under flera år har efterfrågat och väntat på en bra fjärrvärmelösning i området, säger VD för Pemco Energi, Håkon Knappskog.

Pemco Energi levererar idag fjärrvärme från tre lokalt placerade värmeverk i utvecklingsområdena Jessheim Park, Romsaasområdet och Sagabyen. Dessa kommer att ersättas när det nya fjärrvärmenätet är redo att leverera till hela Jessheim centrum.

- Fjärrvärmecentralen som skall byggas är väl lämpad att leverera mycket mer än de lokala anläggen som är i drift för tillfället. Tomten där fjärrvärmecentralen kommer att byggas på har också expansionsmöjligheter, vilket i sin tur ger oss skalbarhet för en framtida utveckling. För Jessheim är det bättre och effektivare att fjärrvärme utvecklingen sker med en stor central än många små, säger Knappskog.

Den nya fjärrvärmecentralen dimensioneras för att producera värme motsvarande 40 GWh. Anläggningen kommer att producera förnybar energi baserat på biobränsle.

- Jessheim är ett långsiktigt satsningsområde för oss, och vi är därför mycket glada över att projektet vi har arbetat med sedan 2013 äntligen förverkligas. Nu kan vi äntligen erbjuda utbyggare och boende i Jessheim en omfattande och förnybar värmelösning, säger Knappskog.

Pemco Energi upplever en ökad efterfrågan på förnybar värme. Företaget räknar med ytterligare ökning i efterfrågan på grund av förbudet att elda med fossil olja som slår in 2020.

- Den ökade efterfrågan från aktörer med ett större värmebehov berättar att denna marknad växer och att regeringens förbud mot fossil oljeuppvärmning är på väg att infrias. Vi har investerat väl i tillväxten de kommande åren, säger Knappskog.

Fjärrvärme innebär att förnybar energi som annars skulle användas för uppvärmning av byggnader kan användas där klimatnyttan är större, till exempel för att elektrifiera transportsektorn. Enova anser därför att Jessheim projektet hjälper till att bygga upp ett samhälle med lägre utsläpp, och bidrar med mer än 35 miljoner till projektet.

- Norge behöver mer förnybar energi i lågutsläppsamhället, och fjärrvärme och är en viktig del av lösningen. Under 15 år har vi gått från en situation där fjärrvärme var sällsynt till att det nu finns i de flesta städer i Norge. Denna stora fjärrvärmeutbyggningen har bidragit till att det nu är möjligt att fasa ut oljepannor. Vi är stolta över att ha bidragit till denna utvecklingen. Projekt som detta hjälpa både för att minska utsläpp av växthusgaser och utjämna effektförbruket, säger marknadschef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Share this post

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...