Klimatklivet - Hjälp att få ekonomi i ditt projekt!

Driver du eller är du medlem i en förening eller i ett projekt som arbetar för ett mer miljömedvetet samhälle? Då kan du faktiskt ta del av bidrag som är till för att på lokal nivå påverka för en grönare och klimatsmartare kommun eller stad. Att bedriva projekt kan bli dyrt, men genom att söka rätt bidrag så kan du få den finansiering du behöver för att slutföra dina planer.

På Pemco Energi brinner vi för miljövänlig energi och därför är Klimatklivet en satsning vi vill informera om och hjälpa våra kunder att utnyttja.

Genom att utnyttja bidragsmöjligheter vid omställning till grön energi så kan du göra processen enklare och smidigare för ditt projekt. Klimatklivet är en ny satsning av regeringen och den ingår i stadsbudgeten även för året 2017, vilket betyder att du kan ta del av klimatinvesteringar om du arbetar lokalt i föreningar, företag eller skolor.

Under en tvåårsperiod har det delats ut över 1 miljard kronor via Klimatklivet och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner per år fördelas. De som söker stöd behöver ha som huvudsakligt mål att förminska växthusgasutsläpp, men även andra områden som spridning av marknadsintroduktion för ny teknik, påverkan på miljökvalitetsmål samt påverkan på hälsa och sysselsättning är ytterligare mål för projektet.

Vem kan söka stöd?

Har du ett företag eller förening så är du välkommen att söka till Klimatklivet. Stödet täcker de flesta verksamheter till exempel:

 • Ideell förening
 • Ekonomisk förening
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Landsting
 • Organisation
 • Kommun
 • Enskild näringsidkare
 • Bostadsrättsförening
 • Högskola
 • Universitet
 • Stiftelse

Statsstöd till företag eller organisationer styrs via EU. Det som gäller är gruppundantagsförordningen, (EU) nr 651/2014). Det finns ett ytterligare krav och det är att du har din verksamhet registrerad i Sverige.

Konkreta klimatsatsningar är det som gäller för dem som kan få stöd i projektet, och det gäller exempelvis satsningar inom klimat rörande energi och transporter, industrier, bostäder och mycket mer. Några konkreta exempel är laddningsstationer för elfordon, biogasanläggningar, cykelbanor och miljövänlig infrastruktur.

Stödet riktas inte till redan lönsamma projekt som klarar sig utan finansiering, utan det krävs att finansieringen är något som leder till konkreta åtgärder som värnar om miljön och där målet är en renare luft och natur.

Satsningar som Klimatklivet är otroligt viktiga för det klimatarbete som bedrivs i dagens Sverige och utan viktiga bidrag som dessa skulle arbetet för ett grönare samhälle äventyras eftersom det inte alltid är lönsamma affärer som det handlar om, i alla fall till en början. Tänker man däremot på det stora hela så är miljösatsningar otroligt viktiga för vår fortsatta överlevnad på planeten. Det går inte att fortsätta bränna fossila bränslen i samma omfattning som vi gör idag utan att det skulle ge förödande konsekvenser för naturen i framtiden, och det är upp till oss att påverka och göra avtryck för nästkommande generation.

Ta en kontakt så tittar vi närmare på din situation och hur du kan göra växlingen till miljövänlig energi på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...